Ο,τι χειρότερο έχει εντάξει στην ατζέντα της για την αντιμετώπιση του πολίτη η κυβέρνηση: την παράλογη βία για να καθυποτάξει την οργή. Πιστεύει προφανώς σε έναν άλλο προορισμό από αυτόν…

Ε, κι επειδή συμβαίνουν και εις Παρισίους;Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Generated by Feedzy