Σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας δίνει η κυκλική οικονομία, έτσι, τα σχετικά εργαστήρια που οργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ),…

Κυκλική οικονομία: Εργαστήρια επιχειρηματικότητας για 60 μηχανικούς – επιστήμονες στη Β. ΕλλάδαΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Generated by Feedzy