Στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε αρνητικό πεδίο και πλάγια από την έναρξη ως τις 11:58 με πρόσημο μεταβολής εναλλασσόμενα…

Παράγωγα: Η μετακύληση θέσεων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Generated by Feedzy