Πρόστιμα ύψους 84.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου χθες. Συγκεκριμένα αποφάσισε: Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 64.000 ευρώ σε έξι φυσικά πρόσωπα υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.» λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και […]

Το άρθρο Πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εμφανίστηκε πρώτα στο ERT.GR.

Generated by Feedzy