Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ σε πρώτες ύλες, η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα σχέδιο κανονισμού για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού σε κρίσιμα υλικά.
Στόχος είναι…

Στρατηγικές πρώτες ύλες: Η πρόταση της ΕΕ κατά της εξάρτησης από άλλες ηπείρουςΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Generated by Feedzy