Με όραμα να ενδυναμώνει καθημερινά τις γυναίκες και να ενθαρρύνει την εξέλιξή τους, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα ένα ισότιμο και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας, ο Όμιλος Motor Oil τιμά τις γυναίκες εργαζόμενες αλλά…

Όμιλος Motor Oil: Τιμά γυναίκες που πρωταγωνιστούνΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Generated by Feedzy